lördag 22 december 2012

Anders Olson gråter ut oemotsagd.

Mif och Anders Olson, VD:n som höll på att dra oss i graven, har nått en förlikning. Då passar Olson på att gråta ut i KvP och får göra det HELT utan kritisk granskning. Det ser vi givetvis till att ordna upp här och nu med hjälp av Johan Svensson och Mattias Olsson.

---

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Real Time Analytics